Правила и условия


Добре дошли в Parichki.net!

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на Parichki.net.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате Parichki.net, ако не сте съгласни да спазвате всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за тези Общи условия, Декларация за поверителност и Съобщение за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на условията на Компанията. „Компанията“, „Нас“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“ се отнася до нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и обмислянето на плащане, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в съответствие с и подлежи на преобладаващото право на България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, изписване с главни букви и/или той/тя или те, се приемат като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се към същото.

Бисквитки

Ние използваме използването на бисквитки. С достъпа до Parichki.net вие се съгласявате да използвате бисквитки в съответствие с Политиката за поверителност на Parichki.net.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме данните на потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират функционалността на определени области, за да улеснят хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите партньори/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, Parichki.net и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали в Parichki.net. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от Parichki.net за ваша лична употреба, подложена на ограничения, определени в тези условия.

Не трябва да извършвате следните неща:

 • Препубликувате материал от Parichki.net

 • Продавате, наемете или подлицензирате материали от Parichki.net

 • Възпроизвеждате, дублирате или копирате материал от Parichki.net

 • Преразпространявате съдържание от Parichki.net

Настоящото споразумение започва да тече от датата на неговото изпълнение.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Parichki.net не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Parichki.net, неговите агенти и/или свързани лица. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. Доколкото е позволено от приложимите закони, Parichki.net не носи отговорност за Коментари или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на каквото и да е използване и/или публикуване на и/или появата на Коментари на този уебсайт.

Parichki.net си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушаване на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;

 • Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително без ограничение авторски права, патенти или търговска марка на трета страна;

 • Коментарите не съдържат клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват нахлуване в поверителността;

 • Коментарите няма да се използват за привличане или популяризиране на бизнес или обичаи или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

 

С настоящото Вие предоставяте на Parichki.net неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание

Не са позволени никакви хипервръзки и връзки към Нашия сайт без изричното съгласие на Parichki.net.

Забранено е споделянето на връзки към сайта в интернет пространството във всеки случай, освен ако това не е позволено от Parichki.net.

Вложени рамки (iFrames)

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки (iFrames) около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате срещу всички искове, които се появяват на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се показва(и) на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, нецензурни или престъпни, или които нарушават, нарушават по друг начин или се застъпват за нарушаване или друго нарушение на права на трети страни.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Нашата страница за Политиката за поверителност.

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия и политиката за свързване по всяко време. Чрез непрекъснато свързване към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако откриете връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате във всеки момент. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но не сме длъжни да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

Опровержение

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички изявления, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;

 • ограничава или изключва нашата или вашата отговорност за измама или измамно невярно представяне;

 • ограничава нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или

 • да изключи нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и другаде в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (б) урежда всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при непозволено увреждане и при нарушение на законовите задължения.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.